doovido.com Turn Light to Dark
จอนนี่มือปราบอินดี้
จอนนี่มือปราบอินดี้
961K subscribers
ถ้าสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ได้...ขอแค่อย่าสร้างปัญหาก็พอ...# จอนนี่มือปราบอินดี้ ได้กล่าวไว้..... Fackbook ยุทธพล ศรีสมพงษ์